Coronavirus: COVID-19 Total Cases: 231555985
Total Deaths: 4743196 Total Recovered: 0

B?n tin Covid-19 ngày 3.12: C? n??c 14.492 ca m?i | N? l?c b?o v? nhóm nguy c? trong ??i d?ch(source:Báo Thanh Niên)

thoisuthanhnien #tinnongthanhnien #phongsuthanhnien B?n tin Covid-19 ngày 3.12 c?a Báo Thanh Niên ???c phát t?i ??a ch? Thanhnien.vn và kênh YouTube ...
Loading