Coronavirus: COVID-19 Total Cases: 231555985
Total Deaths: 4743196 Total Recovered: 0

Sáng 25-11: Toàn c?nh tình hình d?ch COVID-19 ? TP.HCM; B?nh vi?n dã chi?n ? mi?n Tây quá t?i(source:Báo Tu?i Tr?)

K? t? ??u d?ch ??n nay Vi?t Nam có 1.155.778 ca nhi?m và 24.243 ca t? vong do COVID-19. Ngày 24-11, báo cáo UBND TP.HCM, S? Y t? ?? xu?t 6 chi?n l??c ...
Loading